当前位置:首页 >> 其它语言学习 >>

2015年最新荷兰语MVV考试KNS100题


13

37

38

39

43

100 EXAMENVRAGEN BIJ HET FOTOBOEK EN DE FILM NAAR NEDERLAND

Nummer vb01 vb02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Vraagtekst U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? U ziet een foto. Wie is dit? In welk deel van de wereld ligt Nederland? Welk land ligt ten zuiden van Nederland? Welk land ligt ten oosten van Nederland? Welk land is groter? Welk land is kleiner? Wat betekent Nederland? Kijk naar de foto. Wat is dit? Wat gebeurt er met Nederland als er geen dijken zijn? Welke stad ligt in de Randstad? In Nederland, wonen daar veel mensen of weinig mensen? Wat is de hoofdstad van Nederland? In welke stad zit de regering van Nederland? Waar woont de koning van Nederland? Waar ligt de grootste zeehaven van Nederland? Hoe heet de nationale luchthaven van Nederland? Waar ligt Schiphol? Wie helpt u als u in Nederland aankomt? Is Nederland vaak droog of nat? Als u naar Nederland komt, moet u dan opnieuw uw rijbewijs halen? In Nederland, zijn de wegen daar druk of rustig? In Nederland, zijn daar veel fietsen of weinig fietsen? Wat is typisch Nederlands in het verkeer? Leven Nederlanders veel binnen of buiten? Wie ziet u op het plaatje? Was de koning van Spanje katholiek of protestants? Hoe lang duurde de oorlog met Spanje? Hoe lang bestaat de Nederlandse staat ongeveer? Waren de VOC-schepen voor de handel of voor de visvangst? Wie schilderde dit schilderij? Is er in Nederland scheiding van kerk en staat? Door welk land is Nederland bezet tijdens de Tweede Wereldoorlog?

A rood, wit, blauw Koningin Maxima Europa Belgi? Belgi? Marokko Nederland laag land een dijk Nederland krijgt meer regen Eindhoven veel mensen Amsterdam Den Haag Groningen Amsterdam Europoort Amsterdam de regering droog ja druk veel boten binnen de Koning van Spanje katholiek 8 jaar vijftig jaar voor de handel Rembrandt van Rijn ja Duitsland

B rood, wit, oranje Willem van Oranje Zuid-Amerika Duitsland Duitsland Nederland Turkije waterland een haven Nederland staat onder water Utrecht weinig mensen Den Haag Rotterdam Zuid-Holland Rotterdam Schiphol Rotterdam mijn partner nat nee rustig weinig fietsen buiten Willem van Oranje protestants 80 jaar vierhonderd jaar voor de visvangst Willem van Oranje nee Engeland

Correcte antwoord A B A A B A A A A B B A A A B B B A B B A A A B A B A B B A A A A

Nummer 32 33 34 35 36 37

Vraagtekst Welke grote Nederlandse stad is in 1940 gebombardeerd? Waarom is Anne Frank beroemd? Welke kolonie van Nederland werd onafhankelijk vlak na de Tweede Wereldoorlog? Uit welk land kwamen veel gastarbeiders? Welke kolonie van Nederland werd in 1975 onafhankelijk? Wie zijn dit?

A Amsterdam Ze schreef een dagboek Indonesi? uit Engeland Nederlandse Antillen koning WillemAlexander en koningin Maxima Argentini? Amalia ja Amsterdam de grondwet de koning de Eerste Kamer elke vier jaar 18 jaar één politieke partij burgemeester ja dezelfde rechten als mannen ja strafbaar Er is één staatsgodsdienst ja Er is één staatstelevisie strafbaar strafbaar strafbaar

B Rotterdam Ze was baas van een museum Suriname uit Turkije Suriname prinses Beatrix en haar man Claus Duitsland Beatrix nee Den Haag het parlement de ministerpresident de Tweede Kamer elke zes jaar 21 jaar meer politieke partijen minister-president nee meer rechten dan mannen nee toegestaan Er zijn veel godsdiensten nee Er zijn veel televisiekanalen toegestaan toegestaan toegestaan

Correcte antwoord B A A B B A

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Uit welk land komt koningin Maxima? Hoe heet de kroonprinses? Is Nederland een democratie? In welke stad zit het parlement van Nederland? Wat is de belangrijkste wet in Nederland? Wie is de voorzitter van de raad van ministers? Wie vergaderen in deze zaal? Hoe vaak zijn er verkiezingen in Nederland? Hoe oud moet u zijn om te mogen stemmen in Nederland? Heeft Nederland één politieke partij of meer politieke partijen? Wat is de functie van deze man? Is discriminatie toegestaan in Nederland? Hebben vrouwen in Nederland méér rechten dan mannen of dezelfde rechten? Mogen vrouwen in Nederland zelf kiezen met wie ze willen trouwen? Is het discrimineren van homoseksuelen strafbaar of toegestaan in Nederland? Heeft Nederland één staatsgodsdienst of zijn er veel godsdiensten? Zijn de kranten, radio en televisie vrij in hun mening in Nederland? Heeft Nederland veel televisiekanalen of is er één staatstelevisie? Is homoseksualiteit toegestaan of strafbaar in Nederland? Is wapenbezit zonder vergunning toegestaan of strafbaar in Nederland? Is vrouwenbesnijdenis toegestaan of strafbaar in Nederland?

A A A B A B B A A B A B A A A B A B B A A

Nummer 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Vraagtekst Is het slaan van vrouwen toegestaan of strafbaar in Nederland? Hebben alle mensen in Nederland hetzelfde geloof? Welke taal spreken de mensen in Nederland? Is het belangrijk om snel Nederlands te leren? Wat leert u in de Nederlandse taalles? Moet u voor een taalcursus betalen? Wie betaalt de taalcursus? Gaan in Nederland alleen kinderen naar school of ook volwassenen? Worden verjaardagen in Nederland gevierd? Wat doen Nederlanders meestal als ze bij iemand op bezoek gaan? Opa’s en oma’s in Nederland, wonen die bij hun kinderen of wonen ze apart? Is het voor het leren van de taal goed om met kinderen naar de Nederlandse televisie te kijken? Wie is in Nederland verantwoordelijk voor wat kinderen doen? Hoe oud zijn de meeste kinderen in Nederland als ze naar school gaan? Vanaf welke leeftijd is onderwijs verplicht in Nederland? Tot welke leeftijd is onderwijs verplicht in Nederland? Leren kinderen als ze spelen? Wie kiest in Nederland de school voor het kind? Zijn er in Nederland op school aparte klassen voor jongens en voor meisjes? Dragen kinderen in Nederland op school een uniform? Wat kan deze jongen doen met een computer? Voortgezet onderwijs, is dat voor kinderen vanaf vier jaar of vanaf twaalf jaar? Gaan alle kinderen vanaf twaalf jaar naar hetzelfde soort onderwijs, of zijn er twee richtingen? Tot welke leeftijd moeten kinderen in Nederland naar school? Vanaf welke leeftijd mogen jongeren hun eigen keuzes maken? Is het verplicht om uzelf te verzekeren tegen ziektekosten? Wie betaalt in Nederland uw verzekering tegen ziektekosten? Als u ziek wordt, waar kan u in Nederland dan het beste eerst naartoe gaan? Waar haalt men in Nederland medicijnen op recept?

A strafbaar ja Duits ja alle Europese talen ja De school betaalt alleen kinderen ja Ze gaan zomaar naar binnen Ze wonen apart ja de ouders vier jaar vier jaar twaalf jaar ja de gemeente ja ja alleen spelen vanaf vier jaar Er is één soort zestien jaar vanaf zestien jaar ja de gemeente naar de huisarts bij de apotheek

B toegestaan nee Nederlands nee de Nederlandse taal nee Ik betaal zelf kinderen en volwassenen nee Ze maken meestal een afspraak Ze wonen bij hun kinderen nee de school vijf jaar vijf jaar achttien jaar nee de ouders nee nee spelen en leren vanaf twaalf jaar Er zijn twee richtingen achttien jaar vanaf achttien jaar nee mijn partner naar het ziekenhuis bij de drogist

Correcte antwoord A B B A B A B B A B

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

A A A A B B A B B B B B B B B A B A A

Nummer 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Vraagtekst Waar gaat u in Nederland in een noodgeval naartoe? Waar werken de meeste specialisten? Voor wie is het consultatiebureau? Wie werken er in Nederland? Wanneer moet u werk gaan zoeken, zo snel mogelijk of later? Waar is in Nederland steeds minder werk te vinden? Waar is in Nederland veel werk te vinden? Waar is het in Nederland gemakkelijker om werk te vinden? Hoe vindt u in Nederland gemakkelijker werk, via de krant of via familie? Waar kunt u zich in Nederland inschrijven als u werk zoekt? Geeft men elkaar in Nederland bij een sollicitatiegesprek eerst een hand of gaat men direct zitten? Krijgt u in Nederland een uitkering of moet uw partner voor u zorgen? Is het leven in Nederland duur of goedkoop?

A naar de drogist bij de huisartsenpost voor grote kinderen alleen mannen zo snel mogelijk in de industrie in de landbouw in de beveiliging via de krant bij een school Men gaat direct zitten Ik krijg een uitkering duur

B naar het ziekenhuis in het ziekenhuis voor kleine kinderen mannen en vrouwen later in de zorg in de zorg in de landbouw via familie bij een uitzendbureau Men geeft elkaar eerst een hand Mijn partner moet voor mij zorgen goedkoop

Correcte antwoord B B B B A A B A B B B

99

B

100

A


赞助商链接
相关文章:
更多相关标签: